Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Zgadzam się


Z NAMI PO
PRAWO JAZDY

Szkolimy na kategorię B, AM, A, A1 i A2


TERMINY KURSÓWSzkolenia

W dniu  29 lipiec 2024 roku o godz. 16:00 rozpoczynamy nowy kurs - jest to spotkanie organizacyjne.

 

W ramach ceny kursu zapewniamy przynajmniej 30 godzin szkolenia teoretycznego, zakończonego testem potwierdzającym wiedzę. Po zdaniu tego testu przystępujemy do szkolenia praktycznego, które jest powiązaniem wiedzy teoretycznej z jej praktycznym wykorzystaniem (więc jazdy rozpoczynamy po zakończeniu części teoretycznej). Jeżeli stwierdzamy. że dana osoba jest dobrze przygotowana do samodzielnej jazdy, dopuszczamy ją do egzaminu państwowego.

Pragnę również zwrócić uwagę, iż w myśl obowiązujących przepisów: szkolenie na prawo jazdy można podjąć 3 miesiące przed wymaganym wiekiem dla danej kategorii prawa jazdy.
- jeżeli nie masz ukończonych 18 lat - wówczas wymagana jest zgoda pisemna rodziców/opiekunów.  

Cykl szkolenia w OSK "Dażar" rozkładany jest średnio na 2 - 4 miesiące.
 

Plan kursów szkoleniowych na rok 2024:

 • 02 styczeń 2024 - lista zamknięta
 • 22 styczeń 2024 - lista zamknięta
 • 12 luty 2024 - lista zamknięta
 • 04 marzec 2024 - lista zamknięta
 • 25 marzec 2024 - lista zamknięta
 • Rozpoczęcie szkoleń motocyklowych (A, A2, A1, AM)
 • 15 kwiecień 2024 - lista zamknięta
 • 06 maj 2024 - lista zamknięta
 • 27 maj 2024 - lista zamknięta
 • 17 czerwiec 2024 - lista zamknięta
 • 08 lipiec 2024 - lista zamknięta
 • 29 lipiec 2024 - ROZPOCZYNAMY ZAPISY!
 • 19 sierpnia 2024
 • 09 wrzesień 2024
 • Zkończenie sezonu szkoleń motocyklowych.

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym oraz wstrzymaniem przeprowadzania  egzaminów w  WORD na prawo jazdy kategorii A1, A2 i A, lub AM - wstrzymujemy prowadzenie szkoleń wg tych kategorii prawa jazdy. ZAPRASZAMY w przyszłym roku na wiosnę

 • 30 wrzesień 2024
 • 21 październik 2024
 • 12 listopada 2024
 • 02 grudnia 2024
 • 02 styczeń 2025 - lista zamknięta

Powyższe terminy mogą ulec zmianie.Aby rozpocząć szkolenie w OSK musisz:


Przed rozpoczęciem szkolenia osoba szkolona zobowiązana jest do poinformowania kierownika OSK DAŻAR o numerze identyfikującym Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) umieszczonym w systemie teleinformatycznym Starostwa Powiatowego. W celu uzyskania profilu osoba zainteresowana uzyskaniem profilu kandydata na kierowcę powinna do urzędu dostarczyć następujące dokumenty:
 

 • wniosek o prawo jazdy wg obowiązującego wzoru - dostępny dla zainteresowanych w OSK DAŻAR.
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami - koszt takiego badania ponosi osoba szkolona.
 • wyraźną kolorową fotografię o wymiarach 3,5 na 4,5 cm - wg obowiązujących standardów,
 • zgodę rodziców/opiekunów prawnych - jeżeli są wymagane.
 • kopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli posiada prawo jazdy innej kategorii.
  - oczywiście pomagamy w skompletowaniu wszystkich dokumentów na pierwszym spotkaniu organizacyjnym danego szkolenia.Sala wykładowa znajduje się na ul. Kupieckiej w Świebodzinie w pobliżu dworca PKS i PKP. Terminy szkoleń uzgadniamy z Wami na pierwszym spotkaniu i przeważnie są to trzy spotkania w tygodniu przez okres trzech tygodni. Jest to optymalny okres szkolenia teoretycznego, aby nie wystąpiło "przemęczenie". Większość z WAS na kurs będzie przychodziła po całym dniu spędzonym w pracy lub szkole, więc staramy się rozłożyć materiał w taki sposób, aby najlepiej wykorzystać czas na tych wykładach.

Materiał jest bardzo rozległy, a mamy na to tylko 30 godzin lekcyjnych. Posiadamy duży wybór pomocy i materiałów dydaktycznych. Dzięki multimedialnemu wyposażeniu, wykłady są prowadzone w sposób ciekawy, przystępny i skuteczny.


 

Tematyka zajęć teoretycznych (rozkład materiału) w naszym ośrodku

 • Cel uregulowań prawnych
 • Ogólne zasady ruchu drogowego.
 • Podstawowe akty prawne regulujące zasady ruchu drogowego w Polsce.
 • Podstawowe definicje i zrozumienie konieczności ich identyfikacji
 • Zasada ograniczonego zaufania, zasada ostrożności i szczególnej ostrożności,
 • Ruch pieszych, rowerzyści, zaprzęgi, pędzenie zwierząt - stosowanie zasady ograniczonego zaufania
 • Hierarchia znaków i sygnałów drogowych.
 • Podmioty uprawnione do wydawania poleceń i sygnałów
 • Zasady obowiązujące przy włączaniu się do ruchu.
 • Włączanie się autobusów w obszarze zabudowanym.
 • Zachowanie się wobec autobusu szkolnego.
 • Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
 • Przecinanie się kierunków ruchu – skrzyżowania, tramwaj, piesi, rowerzyści oraz pojazdy uprzywilejowane
 • Prędkość i hamowanie – dopuszczalne prędkości, droga hamowania
 • Wymijanie, omijanie i wyprzedzanie
 • Zatrzymanie i postój pojazdu
 • Używanie świateł zewnętrznych pojazdu.
 • Ostrzeganie. Jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
 • Holowanie pojazdów – zasady Ruch pojazdów w kolumnie – zasady
 • Przepisy porządkowe: dokumenty, hełm, pasy bezpieczeństwa, foteliki i inne zabezpieczenia do przewozu dzieci w pojeździe
 • Budowa pojazdów i wykonanie obsługi codziennej gwarantującej bezawaryjne korzystanie z pojazdu
 • Warunki techniczne pojazdów i badanie stanu technicznego
 • Kierujący – uprawnienia do kierowania, szkolenie i egzaminowanie, badania lekarskie i psychologiczne
 • Rejestracja pojazdów, ubezpieczenie OC pojazdów
 • Znaki i sygnały drogowe
 • Kierowanie ruchem drogowym – zasady
 • Wypadek drogowy – jak się prawidłowo zachować
 • Pierwsza pomoc przedlekarska
 • Uprawnienia Policji – kontrola ruchu drogowego, zatrzymywanie uprawnień do kierowania oraz używania pojazdu
 • Katalog wykroczeń, wysokość mandatów karnych, punkty karne
 • Alkohol i inne środki działające podobnie do alkoholu
 • Zasady przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy
 • Omówienie testów egzaminacyjnych i najczęściej popełnianych błędów
 • Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego - teoretycznego - dopiero po zdaniu tego egzaminu z wynikiem pozytywnym dopuszczamy do szkolenia praktycznego (czyli do jazd).
 • W wypadku niesubordynacji osoby szkolonej, instruktor prowadzący zajęcia praktyczne ma prawo przerwać te zajęcia.
 • W skrajnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia z kursu lub szkolenia.

 
GALERIA


LOKALIZACJA

 • Pn-Pt: 07:00 - 18:00 | Sob: 07:00 - 11:00

 • Kupiecka 3, 66-200 Świebodzin